Türk Vatandaşlığının Evlilik Yoluyla Kazanılması Şartları

1. Türk Vatandaşlığının Evlilik Yolu ile Kazanılması Genel Bilgilendirme
 
Türk vatandaşlığının kazanılması; toplam dört ana başlıkta düzenlenmektedir. Türk vatandaşlığının evlilik yolu ile kazanılması, yetkili makam kararı ile kazanım türlerinden biridir. Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 16. maddesi ile düzenlenen “Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması” meselesi yabancıların sıklıkla başvurduğu yollardan biridir.
 
2. Türk Vatandaşlığının Evlilik Yolu ile Kazanılması Şartları
 
2.1. Üç Yıllık Evlilik
 
Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 16. maddesine göre, bir Türk vatandaşı ile üç yıl evli kalan yabancının vatandaşlık başvurusunda bulunma hakkı bulunmaktadır. Üç yıllık evliliğin değerlendirilmesinde, evlilik süresince Türkiye’de kalma şartı aranmaz ise de uzun süreler Türkiye’ye giriş yapmama halinde diğer bir şart olan “aile birliği içinde yaşama” şartına aykırı davranış sergilenmiş olacağı değerlendirilmektedir.
 
2.2. Başvuru Esnasında Evlilik Devam Ediyor Olmalı
 
Vatandaşlık başvurusunun yapıldığı esnada evliliğin devam ediyor olması gerekmektedir. Üç yılın doldurulması tek başına yeterli olmayıp, kesinleşmiş boşanma kararı bulunması halinde başvuru yapılamaz.
 
2.3. Aile Birliği İçinde Yaşama
 
Evliliğin sahte olup olmadığı ya da “formalite” olarak adlandırılan biçimde yapılıp yapılmadığı başvurunun kabulü için önem taşımaktadır. Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlık başvurusu üzerine, evliliğin gerçek olup olmadığını ve yabancı eşin evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunup bulunmadığını araştırır.
 
2.4. Türk Vatandaşı Eş Hayatta Olmalıdır
 
Müracaat tarihi itibariyle, Türk vatandaşı olan eşin hayatta olması gerekir. Müracaat tarihinden sonra gerçekleşen vefatlarda vatandaşlık başvurusu etkilenmemektedir. Fakat üç yıllık süre dolmuş olsa bile başvuru tarihinde eşin hayatta olmaması halinde vatandaşlık başvurusu reddedilir.
 
2.5. Yabancının Adli Sicil Kaydı Olmamalıdır
 
Yabancının devam eden veya sonlanmış herhangi bir cezai yargılamada sanık sıfatını taşıması halinde vatandaşlık başvurusu reddedilir.
 
2.6. Türk Vatandaşı Eş Sonradan Türk Vatandaşı Olmuşsa
 
Yabancı eş, Türk vatandaşı ile evli olmak zorundadır. Evlendiği kişinin evlilik tarihinde yabancı olmakla birlikte sonradan Türk vatandaşlığını kazanması halinde, Türk vatandaşlığının kazanıldığı tarihten itibaren üç yıllık evllik süresinin dolması halinde başvuru hakkı doğar.
 
2.7. Evlilik Yurtdışında Yapılmışsa
 
Türk vatandaşı olan kişi ile yurtdışında evlenilmiş olması halinde de üç yıllık sürenin dolmasından sonra Türk vatandaşlığı başvurusu yapılabilir. Bunun örneği sık sık görülmektedir. Türkiye’den Almanya’ya çalışmaya giden kişi ile Alman Kanunları uyarınca evlenen Alman eş, Türk vatandaşlığı kazanma hakkına sahiptir.
 
3. Türk Vatandaşlığının Evlilik Yolu İle Kazanılması Başvurularında Usul
 
3.1. Türk Vatandaşlığının Evlilik Yolu İle Kazanılması Başvurusu Nereye Yapılır?
 
Yabancının ve eşinin oturmakta olduğu ilin; İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne müracaat edilir. Eğer yurtdışında ikamet ediliyor ise, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik veya Konsolosluğu’na başvuru yapılabilir.
 
3.2. Türk Vatandaşlığının Evlilik Yolu İle Kazanılması Başvurusunda Hangi Evraklar Gereklidir?
 
-İsteği belirten form dilekçe
-Türk vatandaşı eşe ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
-Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
-Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge.
-Yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyor ise en son tarihli ikamet tezkeresi.
-Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor ise onaylı bir örneği.
-Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
-Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.
 
3.3. Türk Vatandaşlığının Evlilik Yolu İle Kazanılması Başvurusunda Süreç Nasıl İşler?
 
-Başvuru dilekçesi ile ek evrakları toplan İl Nüfus Müdürlüğü, yabancı hakkında dosya düzenler ve İl Emniyet Müdürlüğü’nden yabancı hakkında araştırma yapmasını ister.
-İl Emniyet Müdürlüğü dosya kendisine geldikten sonra yabancının evliliğinin gerçekliğini, evlilik birliğine aykırı faaliyet yürütülüp yürütülmediğini ve son olarak milli güvenlik ve kamu düzeninine tehdit teşkil edip etmediğin araştırır ve raporunu İl Nüfus Müdürlüğü’ne gönderir.
-Raporda herhangi bir aykırılık bulunmaması halinde, hem yabancıyı hem de eşini ayrı ayrı mülaka çağırmak üzere yabancının dosyasını komisyona iletir.
-Mülakattan da başarı ile geçilmesi halinde dosya komisyon tarafından İl Nüfus Müdürlüğü’ne, Müdürlük tarafından da İçişleri Bakanlığı’na gönderilir.
-Bakanlık tarafından uygun görülen başvurulara kabul edilerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık kimlik kartı düzelenerek yabancıya veya vekiline tebliğ edilir.
 

Daha fazla bilgi, hukuki danışmanlık ve sorularınız için Whatsapp hattımızdan veya e-mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.14.12.2020

Kadir Uyanık

Av. Kadir Uyanık

Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans eğitimi görmektedir. Çalışmalarını Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku alanında yoğunlaştırmıştır.