SÖZLEŞMELER HUKUKU

 
Giriş
 
“Söz uçar yazı kalır.” atasözü geleneksel tecrübe birikimimizin ve yaşanmış tecrübelerin bir meyvesidir. Gerçekten de insanların ya da şirketlerin birbirleriyle kurdukları ilişkilerde; söyledikleri ile yaptıklarının farklı olabildiği herkes tarafından hayatları boyunca defalarca kez tecrübe edilmiştir. Örneğin bir ürünü satın alırken onlarca vaatte bulunan ve sözler veren bir şirket, satış sonrasında bu sözlerinin bazılarını hatırlamaz hale gelebilmektedir. Bu acı tecrübelerin birikimi defalarca kez ispatlamaktadır ki; yazılı olarak sözleşme yapmak sözleşmenin taraflarını korumak için en ideal yöntemdir.
 
Kiracı ile kiralayan arasındaki, satıcı ile tüketici arasındaki, sanatçı ile menajer arasındaki, tedarikçi ile distribütör arasındaki ya da avukat ile müvekkil arasındaki ilişkilerin yazılı olarak düzenlenmesi, taraflara hukuki güvenlik ve belirlilik sağlar. Peki sözleşmenin yazılı olarak düzenlenmesi ve imzalanması yeterli midir? Bizce bu soruya evet demek yanlış bir cevap olur. Hukuk bilgisi, ileride tarafların başına gelebilecek olumsuzlukların önlenmesini, hiç doğmamasını ya da en aza indirgenmesini sağlayabilir.
 
Sözleşmenin hazırlanması süreci, teknik ve çok önemli bir süreçtir. Sözleşmeye eklenecek doğru bir madde ile hak kayıpları önlenebileceği gibi yanlış bir madde ile hak kayıplarına da sebebiyet de verilebilir. Bu nedenle sözleşmenin hazırlanması esnasında profesyonel yardım alınması gerekmektedir.
 
Bazı Hizmetlerimiz
 
 • Sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi süreçlerinde danışmanlık hizmeti ve sözleşme yazımı.
 • Sözleşmenin feshi veya sözleşmeden dönme işlemlerinde danışmanlık hizmeti ve ihtarname düzenlenmesi.
 • Akıllı sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması süreçlerinde danışmanlık hizmeti.
 • Sözleşmeye aykırılık halinde tazminat, cezai şart, sözleşmeden kaynaklanan menfi veya müspet zarar ve alacaklara ilişkin davaların açılması, aleyhte açılmış davalarda Avukatlık hizmeti.
 • Sözleşmeden kaynaklanan alacakların takip ve dava edilmesi işlerinde Avukatlık hizmetleri.
 
Sık Sorulan Sorular
 
 • Yazılı sözleşme şart mıdır? Hangi sözleşmeler yazılı yapılmak zorunda? Sözleşmeyi noterden yapmak gerekir mi?
 • Sözleşmenin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir?
 • İnternet ortamında sözleşme kurulabilir mi? Akıllı sözleşme nedir?
 • Sözleşmenin feshi nasıl yapılmalıdır? Feshin geçersizliği ne demek?
 • Sözleşmeye aykırılıkların sonucu nedir? Sözleşmeye uyulmaması halinde ne yapabilirim?
 • Hangi hallerde tazminat davası açılabilir?
 • Sözleşmelerdeki cezai şart nedir? Ödenmesi şart mıdır?
 • Menfi zarar ve müsbet zarar ayrımı ve sonuçları nelerdir?