YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

 
Giriş
 
Günümüzde yabancı devlet vatandaşlarının farklı ülkelerde yaşama hayaliyle yer değiştirdikleri / göç ettikleri sıklıkla görülmektedir. Özellikle Türkiye’nin sosyal, siyasi, ekonomik ve coğrafi şartları nedeniyle sıklıkla tercih edilen ülkelerden biri olduğu görülmektedir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre; 2019 yılında ikamet izni ile Türkiye’de bulunan yabancı sayısı bir milyon kişiyi geçmiştir. (1.011.030 kişi) Irak, Türkmenistan, Suriye, Azerbaycan ve İran vatandaşları ilk beşi oluşturmaktadır.
 
Türkiye’de vatandaşlık kazanımı, ikamet izni, çalışma izni veya uluslararası koruma kararı ile yasal olarak kalabilmekiçin yapılması gereken idari başvurular yabancılar için birtakım zorluklar içermektedir. Bu zorlukların ilki başvuru usullerinin teknik bilgi gerektirmesi, başvurunun hazırlanması ve kabul edilmesi sürecinde tecrübe ve bilgi birikimine ihtiyaç duyulmasıdır. Bunun yanında bu başvuruların reddedilmesi yahut başvurunun kabul edildikten sonra birtakım nedenlerle iznin veya hakkın iptal edilmesi hallerinde gerçekleştirilecek itiraz ve dava yolları profesyonel Avukat yardımı olmadan yürütülemeyecek işlerdendir. Yabancılar Hukuku olarak adlandırılan disiplin, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde ve ikincil mevzuatı oluşturan yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
 
Bazı Hizmetlerimiz
 
 • Vatandaşlık başvurusu işlemlerinde danışmanlık hizmetleri.
 • Taşınmaz satın alımı yoluyla vatandaşlık kazanılması işlemlerinde danışmanlık hizmetleri.
 • Vatandaşlık başvurusunun reddi veya iptal edilmesi halinde ret / iptal kararına karşı itiraz ve dava açılması için Avukatlık hizmetleri.
 • İkamet İzni başvurusu ve ikamet izni uzatma başvuruları için danışmanlık hizmetleri, belgelerin toplanması sürecinde yardım, başvurunun yapılması ve kurumlar önünde temsil faaliyeti.
 • Çalışma İzni başvurusu ve çalışma izni uzatma başvuruları için yabancıya ve işverene danışmanlık hizmetleri, belgelerin toplanması sürecinde yardım, başvurunun yapılması ve kurumlar önünde temsil faaliyeti.
 • İkamet izni başvurusunun reddi veya iptal edilmesi halinde ret / iptal kararına karşı itiraz ve dava açılması için Avukatlık hizmetleri.
 • Çalışma izni başvurusunun reddi veya iptal edilmesi halinde ret / iptal kararına karşı itiraz ve dava açılması için Avukatlık hizmetleri.
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı kapsamında kilit personel için yapılacak çalışma izni veya uzatma başvurularında yabancıya ve işveren danışmanlık hizmetleri, belgelerin toplanması sürecinde yardım, başvurunun yapılması ve kurumlar önünde temsil faaliyeti.
 • Serbest Belgeler mevzuatı kapsamında çalıştırılacak yabancı için yapılacak çalışma izni veya uzatma başvurularında yabancıya ve işveren danışmanlık hizmetleri, belgelerin toplanması sürecinde yardım, başvurunun yapılması ve kurumlar önünde temsil faaliyeti.
 • Uluslararası Koruma başvurusu için danışmanlık hizmetleri, belgelerin toplanması sürecinde yardım, başvurunun yapılması ve kurumlar önünde temsil faaliyeti.
 • Uluslararası Koruma başvurusunun reddi veya iptal edilmesi halinde ret / iptal kararına karşı itiraz ve dava açılması için Avukatlık hizmetleri.
 • Göç İdaresi Müdürlüğü’nün; yabancının idari gözetim altına alınması kararına karşı itiraz ve dava açılması için Avukatlık hizmetleri.
 • Göç İdaresi Müdürlüğü’nün sınırdışı etme kararına karşı itiraz ve dava açılması için Avukatlık hizmetleri.
 • Yurtdışındaki yetkili merciilerden elde edilmiş kararların Türkiye’de tanınması ve infaz edilmesi / uygulanması amacıyla açılacak tanıma ve tenfiz davalarında Avukatlık hizmetleri.
 
Sık Sorulan Sorular
 
 • İkamet İzni nedir kaç yıllık verilir? İkamet İzni türleri nelerdir?
 • Çalışma İzni nedir kaç yıllık verilir? Çalışma İzni türleri nelerdir?
 • Uluslararası Koruma nedir? Uluslararası Koruma türleri nelerdir? Nasıl başvurulur?
 • İkamet İzni başvurusu usulü nedir? Hangi belgeler gerekir?
 • Çalışma İzni başvurusu usulü nedir? Hangi belgeler gerekir?
 • Kimler başvuramaz? Vizem bitti, kaçak giriş yaptım, tahdit kodu var yine de başvurabilir miyim?
 • İkamet İzni başvurusunun reddi veya iptali halinde itiraz ve dava yolu nelerdir?
 • Çalışma İzni başvurusunun reddi veya iptali halinde itiraz ve dava yolu nelerdir?
 • Uluslararası Koruma statüsü kaç yıl geçerlidir? Çalışmak için yine de çalışma izni almam gerekir mi?
 • Uluslararası Koruma başvurusunun reddi veya iptali halinde itiraz ve dava yolu nelerdir?
 • Sınırdışı etme kararına itiraz usulü nedir? Karar verilmeden sınırdışı edilir miyim?
 
Sık Kullanılan Bağlantılar
 
Kanunlar:
 
Yönetmelikler:
 
Kurumlar:
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
 • Uluslar arası İşgücü Genel Müdürlüğü
 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü