Çek Kanununda Son Dakika Değişikliği İnfaz Durdurma Süreleri 30.06.2022 Tarihine Erteleniyor

1- Çek Kanununda Son Dakika Değişikliği

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanlığı tarafından 09.07.2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 17. Maddesi uyarınca Çek Kanununda değişiklik yapılması teklif edilmiştir. Kanun teklifi ile infaz erteleme süresinin son günü olan 26.03.2021 tarihinin 30.06.2022 olarak değiştirilmesi öngörülmektedir. Teklifin bu hafta Meclis gündeme alınarak görüşülmesi ve kanunlaşması beklenmektedir. Düzenlemenin detaylarına göre özetlemek gerekirse;

1.1. Karşılık Çek Suçlarında İnfaz Durdurma Tarihi Değiştiriliyor

Çek Kanunundaki mevcut düzenlemeye göre “24.03.2020 tarihinden önce karşılıksız kaşesi vurulmuş” çeklerden dolayı infaz erteleme müessesi çalışmaktaydı. Teklifin kanunlaşması halinde bu süre 30.04.2021 olarak değişecek ve 30.04.2021 tarihine kadar karşılıksız kaşesi vurulan çeklerden dolayı infazın durdurulması mümkün hale gelecektir.

1.2. İnfazın Durdurulması Süresi Değiştiriliyor: 30.06.2022

Mevcut düzenlemeye göre infazın durdurulması süreleri 26.03.2021 tarihinde dolmuştu. Bazı mahkemelerce istisnai olarak farklı tarihler uygulanmakta ise de çoğu ceza daha evvel kesinleşmiş olduğundan, 26.03.2021 tarihinden sonra infaz durdurma kararları kaldırılmaya başlanmıştı. Düzenlemenin kanunlaşması halinde bu süre 30.06.2022 tarihine ertelenecek. Düzenlemeye göre: “Hükümlü 30.06.2022 tarihine kadar çek bedelinin … onda birini alacaklıya ödemek zorundadır.”

1.3. Karşılıksız Çekte Taksitlendirme Hakkı Korunuyor

Düzenlemenin taksitlendirmeye ilişkin bölümleri, önceki düzenleme ile paralel şekilde korunmakta. Yine ikişer ay ara ve on beş eşit taksitte ödeme esası devam ediyor. Burada önemli ve değerli bir değişiklik olarak; 30.06.2022 tarihine kadar çek bedelinin onda birinin ödenmesi için “tebligat şartı” aranmaması gerektiği, hükümlünün bu tarihi kendisinin takip etmesi gerektiği düzenlemede yer almaktadır.

2- Yeni Bir Düzenleme Olarak: Sonraki Tarihli Cezalar

Düzenlemede, önceki düzenlemede de tartışmalara neden olan bir cümle ile karışıklığın önüne geçilmek istenmektedir. 30.04.2021 tarihinden önce karşılıksız kaşesi vurulmuş olup da cezası bu tarihten sonra kesinleşecek olanların cezalarında da infaz durdurma düzenlemesi uygulanacaktır. Fakat düzenlemenin uygulanabilmesi için bu kişilerin de sanki cezaları kesinleşmiş gibi 30.06.2022 tarihine kadar onda birlik çek bedelini ödemesi gerekmektedir.

Sonuç Olarak

Türkiye’nin kanayan yaralarından biri olarak, karşılıksız çek meselesinde yeni bir düzenleme ile infaz durdurma sürelerini 26.03.2021 tarihinden 30.06.2022 tarihine ertelemeyi öngören kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Düzenlemenin tam metnine bu linkin 14. sayfasından ulaşabilirsiniz. Kanun teklifinin kabul edilerek yasalaşması halinde;

i. 24.03.2021 tarihine kadar işlenen suçlardan dolayı değil 30.04.2021 tarihine kadar işlenen suçlardan dolayı infaz durdurma kararı verilebilecek,

ii. Onda birlik çek ödeme süresinin son günü 26.03.2021 tarihi değil 30.06.2022 tarihi olacak.

iii. Onda birlik ödemenin dışındaki taksitlendirme hakkı aynen korunmaktadır.

iv. 30.04.2021 tarihinden önce işlenmiş olsa da kararın kesinleşmesi tarihi daha sonra olan dosyalarda 30.06.2022 tarihine kadar onda birlik kısım ödenmişse, infaz durdurma düzenlemesinden yararlanılabilecektir.

Daha fazla bilgi, hukuki danışmanlık ve sorularınız için Whatsapp hattımızdan veya mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 11.07.2021

Ecenur Tuncel Uyanık

Av. Ecenur Tuncel Uyanık

Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.