Bedelli Askerliğe Giden İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Bedelli Askerliğe Giden İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir
 
Kıdem tazminatının hangi durumlarda işçiye ödeneceğini düzenleyen 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14/1-3 bendi uyarınca, muvazzaf askerlik görevini yerine getirmek üzere işten ayrılanlar / sözleşmesini feshedenler kıdem tazminatına hak kazanır. Bedelli askerliğin muvazzaf askerlik sayılıp sayılmayacağı konusu tartışmalı gibi görünse de aslında 25.06.2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu konuya netlik kazandırmıştır.
 
Bedelli Askerlik Yapanlar Muvazzaf Askerlik Sayılır
 
Askeralma Kanunu; muvazzaf kelimesini şöyle tanımlamıştır: “Askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silahaltına alınanlar.” Bunun yanında, Askeralma Kanunu’nun 9. maddesi: “silahaltına alınmadan önce” ibaresini içermektedir. Bu ibareye göre, bedelli askerlik yapanlar “silahaltına alınan” kişi olarak hüküm doğurmaktadır.
 
Bu tanımlama ve düzenlemelere göre, bedelli askerlik ücretini yatıran, listeye yazılan ve askere çağırılan kişiler muvazzaf askerlik görevini yerine getirmek üzere iş sözleşmelerini feshettikleri takdirde, 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14/1-3 bendi uyarınca, muvazzaf asker sayılırlar.
 
Sözleşme Muvazzaf Askerlik Gerekçesiyle Sonlandırılmalı / İstifa Edilmemelidir
 
İşçi de işveren de fesih nedenleri ile bağlıdırlar. İşçi, fesih nedenlerini yazılı olarak göstermeli, bunu bir ihtarname veya tebliğ evrakı ile ispatlayabilmelidir. Aksi takdirde işverenin kıdem tazminatını ödemekten kaçınması halinde açılacak davalarda ispat sorunu yaşanabilecektir.
 
Sonuç Olarak
 
1475 sayılı İş Kanunu’nun 14/1-3 bendi uyarınca, muvazzaf askerlik görevini yerine getirmek üzere işten ayrılanlar sözleşmesini feshedenler kıdem tazminatına hak kazanır. Bedelli askerlik yapanların “muvazzaf asker” sayılıp sayılmayacağı bir dönem tartışma yaratmış ise de günümüz uygulaması ve Askeralma Kanunu hükümleri gereğince artık bu konuda bir belirsizlik kalmamıştır. Bedelli askerlik görevini yerine getirmek üzere işten ayrılan işçiler, kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Kanuna aykırı olarak kıdem tazminatı ödenmeyen işçinin dava hakkı bulunmaktadır.
 
Daha fazla bilgi almak için info@kutelhukuk.com üzerinden mail yolu ile, whatsapp hattından veya telefon numarası üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
Ecenur Tuncel Uyanık

Av. Ecenur Tuncel Uyanık

Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.