Boşanma Davasında Whatsapp, Facebook, İnstagram Mesaj ve Gönderilerinin Delil Olarak Kullanılması

Bu yazımızda, sosyal medya araçları veya cep telefonu üzerinden gönderilen mesaj veya postların ( içeriklerin ) boşanma davalarında delil değeri taşıyıp taşımadığı değerlendirilecektir.
 
Whatsapp, Facebook, İnstagram, Telefon Mesajları Delil Olarak Mahkemeye Sunulabilir mi?
 
“Bu veriler tek başına vakıaların ispatına yeterli değildir.”
( Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/17151 E.  ,  2018/5463 K. )
 
Davacı ile davalı arasında yani boşanmak isteyen kadın ve erkek arasında yapılan bir elektronik yazışmanın ekran görüntüleri alınarak dava dosyasına sunulabilir. Bu görüntülerin delil değeri tartışmalı olmakla birlikte, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından “takdiri delil” ve “delil başlangıcı” olarak dikkate alınmaktadır.
 
Davalı taraf yazışmaların içeriğini inkar etmediği takdirde ekran görüntüleri delil değeri kazanır. Birçok kararda, tanık beyanları, fotoğraf, otel kayıtları, kredi kartı ekstresi gibi deliller ile birlikte Whatsapp, Facebook, İnstagram, E-mail gibi elektronik yazışmalar ispat için yeterli görülmektedir.
 
Şayet karşı taraf yazışmaların kendisi tarafından yapılmadığını ya da içeriğinin değiştirildiğini iddia ederse, tanık delili gibi yahut fotoğraf ve benzeri başkaca belgelerle desteklenmesi de yetmeyebilir. Bu durumda yazışmaların karşı tarafça yapıldığı teknik bilirkişi incelemesi ile ( IP adresi veya cihazların incelenmesi gibi ) ortaya konmalıdır.
 
“Elektronik ortamdaki fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcılar, diğer delillerle desteklendikleri takdirde "delil" olarak hükme esas alınabilir. Bu veriler tek başına vakıaların ispatına yeterli değildir. ” ( Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/17151 E.  ,  2018/5463 K. )
 
Davalı Eşin Başkaları ile Konuşmaları Delil Olarak Sunulabilir mi?
 
Bu soruya net bir şekilde “hayır” denilebilir. Özel hayatın gizliliği ilkesi gereğince, karşı tarafın / eşin telefonunu ele geçirerek, izinsiz biçimde telefonundaki yazışmalarının ekran görüntüsü ya da video kaydı, fotoğraf ve benzeri şekilde elde edilmesi halinde boşanma davasından delil olarak kullanılması mümkün olmadığı gibi, Türk Ceza Kanunu madde 134 anlamında suç da teşkil edebilecektir.
 
Facebook, İnstagram, Twitter Gibi Mecralarda Paylaşılan Postlar ( Gönderiler) Delil Olarak Sunulabilir mi?
 
Bu sorunun cevabı da yine birkaç yönlü verilmelidir. Boşanmak isteyen eş, dava dosyasına bu gönderilerin / postların ekran görüntüsünü sunabilir, bunlar artık aleniyet kazanmış içeriklerdir. Fakat davalı eş, bu içeriklerin kendisi tarafından gönderilmediğini, bu hesapların kendisine ait olmadığını iddia ederse bu gönderilerin içeriklerinde yer alan ifadeler veya fotoğrafların başkaca tanık, fotoğraf ya da yazılı delillerle desteklenmesi ve bu gönderilerin onun tarafından paylaşıldığının ispat edilmesi gerekir.
 
“Davacı kadının tanıklarının anlatımı duyuma dayalı beyanlardan ibaret olup, yine sunulan Facebook internet çıktısı sayfasının da davalıya ait olup olmadığı net olarak anlaşılamadığından, davalı erkeğin sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği kanıtlanamamıştır.” ( Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/17375 E.  ,  2017/1203 K. )
 
“Hükme esas alınan elektronik ortamdan elde edilen yazışma içeriklerinin yer aldığı belgede yer alan yazışmaların davalı erkeğe aidiyetine dair, kadının iddiası dışında herhangi bir delil bulunmamaktadır. Kim tarafından oluşturulduğu ve yazışmalarda geçen muhatapların kim olduğu belli olmayan, internet ortamı üzerinden yapılan görüşme kayıtları tek başına vakıaların ispatında dikkate alınamaz.” ( Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/17151 E.  ,  2018/5463 K. )
 
Facebook, İnstagram, Twitter Gibi Mecralarda Başkaları Tarafından Paylaşılan Postlar ( Gönderiler) Delil Olarak Sunulabilir mi?
 
Davada karşı tarafın değil de karşı tarafla ilgili olarak başkasının paylaştığı içerik ve görüntülerin delil olarak sunulması; yukarıda bahsedilen ve başkaları ile yapılan whatsapp, facebook gibi yazışmaların paylaşılması ile aynı hükümde değildir. Zira burada artık özel hayatın gizliliğinden söz edilemeyecektir. Alenileşmiş bir paylaşımın dosyaya delil olarak sunulması mümkündür. Bu durumda delil değeri kazanıp kazanamayacağı hususu da yine inkar edilip edilmeyeceği ya da başka delillere desteklenip desteklenemeyeceğine bağlıdır.
 
Son Olarak
 
Boşanma davalarında; Whatsapp mesajları, telefon mesajları, İnstagram, Facebook, Twitter gibi mecralardaki mesajlar, hikayeler, postlar (gönderiler) ve fotoğrafların delil olarak kabul edilmesi mümkün ise de tek başına iddia edilen olayı ispata yeterli değildir. Örneğin Facebook’ta paylaşılan bir fotoğraf ile aldatma iddiası tek başına ispat edilemez. Fakat bu verilerin yanında tanık anlatımları ya da fiziksel ortam fotoğrafları gibi delillerle veya otel rezervasyonu, kredi kartı ekstresi gibi kayıtlar ile iddia edilen olayların ispatı mümkün hale gelir.
 
 
Daha fazla bilgi almak için info@kutelhukuk.com üzerinden mail yolu ile, whatsapp hattından veya telefon numarası üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
Ecenur Tuncel Uyanık

Av. Ecenur Tuncel Uyanık

Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.