Boşanma Davasında Karşı Tarafa Ait Telefondaki Mesajlaşmaların Delil Olarak Sunulması

Giriş

Günümüz teknolojisinin geldiği nokta nedeniyle Whatsapp, Facebook, Instagram gibi ortamlardaki yazışmaların delil değerinin netleştirilmesi ve mahkemeye sunulması halinde hukuka aykırı kabul edilip edilmeyeceğinin kanuni bir düzenlemeye tabii tutulması gerekmektedir. Zira Yargıtay’ın bu konuda çok istikrarsız davrandığı açıktır. Konu hakkında atıf yapılan ve dillerden düşürülmeyen tek kural: “hukuka aykırı yollarla elde edilen deliller geçersizdir” şeklindedir. Oysa bunun ne demek olduğu, hangi yolların hukuka aykırı sayılacağı bitmek bilmeyen tartışmaları gündeme getirmektedir. Bu yazımızda Yargıtay’ın güncel ve değerli iki kararını ve bu kararların arasındaki çelişkiyi paylaşmak istiyoruz.

1- Karşı Tarafa Ait Cep Telefonunun Ekran Görüntüleri Alınarak Bunların Delil Olarak Sunulması Mümkündür ve Hukuka Aykırı Yollarla Elde Edilmiş Sayılamaz

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 23.02.2021 tarihli, 2021/478 E.  ,  2021/1604 K.

“Davacı kadın tarafından, davalı erkeğin telefonundaki SKYPE isimli sesli, görüntülü ve yazılı sohbet ve iletişim uygulaması üzerinden başka kadınlarla yapmış olduğu cinsel içerikli yazışmaların ekran görüntüleri alınmak suretiyle dosyaya sunulan çıktıların erkeğin haberi olmaksızın, onun bilgisi ve rızası dışında sırf delil oluşturmak maksatlı olarak hukuka aykırı bir şekilde elde edildiğinden bahsedilemez. Bu durumda, davacı tarafça usulüne uygun olarak elde edilen ve dosyaya sunulan bu delilin hükme esas alınmasında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmamaktadır.”

2- Karşı Tarafa Ait Cep Telefonunun Ekran Görüntüleri Alınarak Bunların Delil Olarak Sunulması Mümkün Değildir ve Hukuka Aykırı Yollarla Elde Edilmiş Sayılır

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 01.03.2021 tarihli, 2021/563 E.  ,  2021/1768 K.

“(zorla veya rıza dışı ele geçirilen) telefondaki mesajların özel hayatın gizliliğini ihlal edecek şekilde kusur belirlemesinde dikkate alınması doğru görülmemiştir. Bu nedenle davalı-davacı kadının cep telefonunda yer alan mesajlar hukuka aykırı olarak elde edilmiş delil kapsamında olup, kusur belirlemesinde dikkate alınamayacağından”

3- Üçüncü Kişilerle Yapılan Yazışmaların Boşanma Davasındaki Delil Değeri Çelişkisi

Yukarıda paylaşılan iki karar da aynı Yargıtay dairesi tarafından sadece sekiz gün arayla verilmiştir. Sadece sekiz gün arayla önce “üçüncü kişi ile yapılan görüşmelerin ekran görüntüleri hukuka aykırı yollarla elde edilmiş sayılamaz” denmiş ardından, “üçüncü kişi ile yapılan görüşmelerin hukuka aykırı yollarla elde edildiği” kabul edilmiştir. Oysa iki dosyada da karşı tarafın cep telefonu / bilgisayarı zorla ele geçirilmiş ya da rızası dışında incelenerek bu deliller dosyaya sunulmuştur. Aradaki fark nedir? İki dosyada da özel hayatın gizliliği açıkça ihlal edilmiştir.

Sonuç Olarak

Boşanma davalarında, karşı tarafın üçüncü kişilerle Whatsapp, Facebook, Instagram gibi ortamlarda yapmış olduğu yazışmaların ele geçirilerek dosyaya sunulması halinde bunların delil değerinin ne olacağı, “hukuka aykırı yollarla elde edilmiş delil” niteliğinde sayılıp sayılmayacağı tartışmalıdır. Yargıtay’ın da bu konudaki kararları arasında ciddi çelişkiler ve belirsizlikler bulunmaktadır. Kanaatimizce yürürlükte bulunan yargılama usulü kuralları gereğince karşı tarafın cep telefonu veya bilgisayarı onun rızası olmadan incelenerek elde edilen deliller her durum ve koşulda “hukuka aykırı yollarla elde edilmiş” sayılmak zorundadır. Bu noktada boşanma davaların özel bir yargılama usulü kanunu yapılması gerektiği zaten ifade edilmektedir. Bu yönde bir düzenleme yapılana kadar, ifade edilen yollarla elde edilen delillere değer atfedilmemesi hukuk güvenliği bakımından herkesin yararına olacaktır.

Daha fazla bilgi, hukuki danışmanlık ve sorularınız için Whatsapp hattımızdan veya mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 28.04.2021

Ecenur Tuncel Uyanık

Av. Ecenur Tuncel Uyanık

Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.