Boşanma Davasında Ses Kaydı Delil Olarak Sunulabilir Mi?

 
Ses kayıtları, özel hukuk yargılamalarında delil değeri verilmesi mümkün olmayan ancak birtakım şartların varlığı halinde delil olarak kullanılabilecek nitelikte belgelerdendir. Aynı şekilde, boşanma davalarında da ses kayıtları delil olarak kabul edilmemektedir. Ses kaydının delil olarak kabul edilebilmesi için, hukuka uygun yollarla elde edilmiş olması, karşı tarafın ses kaydı alındığına dair bilgilendirilmesi gerekir.
 
Ses Kaydının Boşanma Davasında Delil Olarak Kullanılamaması
 
“ ... bölge adliye mahkemesi “kadının annesiyle yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin ses kayıtlarının hukuka aykırı delil niteliğinde olduğundan hükme esas alınamayacağı açıktır. Bu durumda evlilik birliğinin sarsılmasına sebep olan olaylarda davacı-karşı davalı erkek tamamen kusurlu olup, kadının kusurunun bulunduğu ise kanıtlanamamıştır” gerekçesi ile erkek eşin tam ve kadın eşin ise kusursuz olmasının anlaşılmasına göre kadının davasının kabulüne erkeğin davasının reddine karar vermiştir.  … hükmün ONANMASINA …” (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi  2019/3848 E.  ,  2020/156 K. )
 
“Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle mahkemece davacı erkek tarafından sunulan ses kaydı kusur belirlemesinde dikkate alınmış ise de, ses kaydının hukuka aykırı olarak elde edilmesi sebebiyle hükme esas alınamayacağının ve bu nedenle güven sarsıcı davranış vakıasının kadına kusur olarak yüklenemeyeceğinin…” ( 2. Hukuk Dairesi 2019/2442 E.  ,  2019/4285 K. )
 
“hükme esas alınan ses kaydı hukuka aykırı delil niteliğinde olup kusur belirlemesinde hükme esas alınamaz.”  ( Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/20574 E.  ,  2018/9685 K. )
 
Delil Olarak Kullanılabilecek Ses Kaydı Nasıl Elde Edilebilir ?
 
Sesi kaydedilen kişiden gizli olarak sesin kaydedilmesi hukuka aykırı olduğu gibi, özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu da oluşturabilir. Bu nedenle ses kaydının gizli olarak elde edilmesi halinde bu kaydın delil olarak boşanma davasında kullanılamayacağı kesin olduğu gibi sesi kaydeden kişinin cezai sorumluluğu da doğabilir.
 
Ses kaydı ancak, sesi kaydedilene haber verildiği takdirde hukuka uygun delil haline gelir ki bu şekilde ses kaydı almak da neredeyse mümkün değildir. Bu nedenle hukuka uygun şekilde elde edilmiş ses kaydı olarak ancak telesekreter ve ses kaydı yapıldığına dair bildirimde bulunan telefonlar ile yapılan görüşmelerde elde edilen kayıtlar örnek gösterilebilir.
 
Sonuç Olarak
 
Boşanma davalarında, hukuka aykırı olarak elde edilmiş ses kaydının delil olarak değerlendirilmesi ve hükme esas alınması mümkün değildir. Hukuka uygun ses kayıtları bile tek başına iddia olunan olayları ispat etmeye elverişli kabul edilmemektedir. Bu nedenle bu kayıtların mahkeme dosyasına sunulmasının iddiada bulunana herhangi bir faydası olmayacağı gibi aksine cezai sorumluluğun doğması da söz konusu olabilecektir.
 
Daha fazla bilgi almak için info@kutelhukuk.com üzerinden mail yolu ile, whatsapp hattından veya telefon numarası üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
Ecenur Tuncel Uyanık

Av. Ecenur Tuncel Uyanık

Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.