Rekabet Kurulu Kargo Firmalarına Ağır Cezalar Verdi

Rekabet Kurulu’nun 14.07.2020 tarihinde yayımlanan 16.01.2020 tarih ve 20-04/47-25 sayılı kararı ile, Türkiye’de Posta-Kargo taşımacılığı alanında faaliyet gösteren neredeyse tüm işletmeler hakkında soruşturma yürütülmüş ve soruşturma ile “Posta/kargo taşımacılığı pazarında faaliyet gösteren bazı teşebbüsler arasında müşteri paylaşımı yapılmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti” konusunda araştırma yapılmıştır.
 
Kurum soruşturma neticesinde aşağıdaki şekilde karar vermiştir:
 
- DHL Worldwide Express Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.’nin,
- TNT International Express Taşımacılık Ticaret Ltd. Şti.’nin,
- UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş.’nin,
- Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş.’nin
 
müşterilerine ayrı ayrı dikey ilişki içinde oldukları teşebbüsler tarafından satış yapılmasını sınırlandırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine OYBİRLİĞİ ile,
 
Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası, 

 

a) 3.fıkrasının (b) bendi uyarınca 2018 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren, %(…..) oranında olmak üzere

DHL Worldwide Express Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.’ye 19.328.140,14 TL

 

b) 3.fıkrasının (a) bendi uyarınca 2018 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren, %(…..) oranında olmak üzere

- TNT International Express Taşımacılık Ticaret Ltd. Şti.’ye 15.341.376,57 TL
 

 

c) 3.fıkrasının (a) bendi ve 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 2018 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren, %(…..) oranında olmak üzere

- Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş.’ye 16.347.149,29 TL
 
 
d) uyarınca 2018 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren, %(…..) oranında olmak üzere
- UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş.’ye 10.384.054,73 TL idari para cezası verilmesine OYBİRLİĞİ ile
 

e) Diğer soruşturma kapsamındaki teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal etmediklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine yer olmadığına OYÇOKLUĞU ile

gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir.
 
 
Kararın tamamı için:
Ecenur Tuncel Uyanık

Av. Ecenur Tuncel Uyanık

Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.