Trafik Kazası ve Güvence Hesabına Başvuru Şartları

1- Güvence Hesabı Nedir?

Güvence Hesabı, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği bünyesinde kurulan tüzel kişiliğe sahip bir kuruluştur. Güvence Hesabı, “Yönetim Komitesi” adı verilen ve altı üyeden oluşan heyetle yönetilir. Güvence hesabı, sigorta primlerinden yapılan çeşitli kesintilerle oluşturulmuş bir para havuzudur. Özetle, trafik kazası sonucunda kazaya sebebiyet veren kişinin belirlenememesi (kaçması gibi) ya da belirlense bile aracının sigortasının bulunmaması gibi istisnai durumlarda, zararın karşılanmasını hedefler.

2- Güvence Hesabına Başvuru Şartları Nelerdir?

Güvence hesabından tazminat ödenmesini talep etmek için aşağıda detayları ile sayılan çeşitli ihtimallerden birisinin meydana gelmesi gerekir. Çeşitli senaryolara göre karşılanacak zararın türü ve kapsamı da değişmektedir.

2.1. Kazaya Sebebiyet Verenin Belirlenememesi Halinde Sadece Bedensel Zarar Karşılanır

Kazada kusurlu olan tarafın, kaza sonrası kaçması ya da başka bir nedenle (kimliğini vermeme, tutanağı imzalamama, plakasını gizleme gibi) tespit edilememesi durumlarında, zarar görenin bedensel zararı güvence hesabı tarafından karşılanır. Belirtmek gerekir ki bu gibi durumlarda maddi hasarlar ( araçtaki hasar, araç içindeki eşyalara gelen zarar ) karşılanmamaktadır. Bedensel zarar; sakatlık veya ölüm hallerinde ortaya çıkan zararları ifade etmektedir. Özellikle hastane ve tedavi giderleri, kaza nedeniyle rapor alınması, işe gidilememesi gibi nedenlerle ortaya çıkan kısa süreli kazanç kaybı, sakatlık halinde çalışma gücünün azalması veya yitirilmesi nedeniyle oluşan uzun vadeli ekonomik kayıplardır. Ölüm halinde destekten yoksun kalma tazminatı olarak adlandırılan tazminat türü de desteği kaybeden kişilere ödenir.

2.2. Kazaya Sebebiyet Verenin Sigortasının Bulunmaması Halinde Sadece Bedensel Zarar

Kazada kusurlu olan tarafın aracının sigortasının bulunmaması halinde, zarar görenin muhatap bir sigorta şirketinden zararını karşılaması mümkün olmaz. Bu durumda güvence hesabı sigorta şirketi gibi zarar görenin yine sadece bedensel zararını karşılar. Yine belirtmek gerekir ki bu gibi durumlarda maddi zararlar güvence hesabından talep edilemez. Fakat kazaya karışanın kimliği tespit edilebiliyor ise bu kişiye karşı maddi hasar için haksız fiilden kaynaklanan tazminat davası açılabilir. Karşı Tarafın Sigortasının Olmaması Nedeniyle Tazminat Davası başlıklı makaleden detayları inceleyebilirsiniz.

2.3. Kazaya Sebebiyet Verenin Çalıntı Araç Olması Halinde Sadece Bedensel Zarar

Kazaya sebebiyet veren kusurlu tarafın kullandığı aracın çalıntı ya da gasp edilmiş araç niteliğinde olması halinde uğranılan bedensel zararlardan da yine güvence hesabı sorumludur. Belirtmek gerekir ki, kendisine araç verilen veya emanet edilen kimsenin bu aracı, araç sahibinin bilgi ve rızası olmadan, güvenini kötüye kullanarak izinsiz uzun süre kullanması çalma veya gasp sayılamaz. Ayrıca çalıntı aracın sigortasının bulunması güvence hesabının sorumluluğunu kaldırmaz. Güvence hesabına başvurulabilmesi için işletenin/araç sahibinin sorumlu tutulamaması gerekir. İşleten, kavramsal olarak araç sahibi olarak özetlenebilecek bir kavramdır. Babasının arabasını süren genç kazaya karışmışsa, baba işleten konumundadır. Veya sürücünün kullandığı arabanın eşinin üzerine kayıtlı olması halinde, kazada sürücü konumunda olmayan eş; işleten sıfatıyla sorumlu olur. Sigorta Hukukunda İşleten Kavramı ve Sorumluluk başlıklı makalemizden detayları inceleyebilirsiniz.

2.4. Kazaya Sebebiyet Verenin Sigortası Bulunmakla Birlikte Sigorta Şirketinin İflas Etmiş Olması Halinde Maddi ve Bedensel Zarar

Kazaya sebebiyet veren tarafın sigorta poliçesine düzenleyen sigorta şirketi, iflas etmiş veya bütün branşlarda ruhsatları iptal edilmişse; kaza mağdurunun zararını karşılayabilecek bir sigorta şirketi kalmadığından, sorumluluk güvence hesabına geçer. Bu ihtimalde diğer ihtimallerden farklı olarak, kaza mağdurunun maddi zararı da karşılanmaktadır. Maddi zarar kapsamına, araç değer kaybı, tamir masrafları, kullanılamaz hale gelmişse güncel araç bedeli gibi zaralar girmektedir.

Sonuç

Güvence hesabına başvuru usulü ve şekli ile ilgili buradan bilgi alabilirsiniz. Güvence hesabına başvuru şartları, üç temel noktada toplanabilir. Karşı taraf kusurlu olmalı, karşı tarafın sigortası olmamalı veya kimliği belirlenememeli, son olarak ortaya çıkan zarar bedensel yani sakatlık – ölüm gibi bir zarar olmalıdır. Kazada Kusurlu Tarafın Ölümü Halinde Güvence Hesabı’nın Sorumluluğu başlıklı makalemizde kusurlu tarafın kim olması gerektiğiyle ilgili özel ve istisnai bir durum incelenmiştir.

Daha fazla bilgi, hukuki danışmanlık ve sorularınız için Whatsapp hattımızdan veya e-mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 26.01.2020

Ecenur Tuncel Uyanık

Av. Ecenur Tuncel Uyanık

Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.