Turistik İkamet İzni Türkiye, Başvuru Usulü, Şartları ve Evrakları

1- Kısa Dönem İkamet İzni Başvuruları Hakkında Genel Bilgilendirme
 
Vize muafiyeti tanınan ülkelerin vatandaşları da vize ile Türkiye’ye giriş yapanlar da doksan günden fazla Türkiye’de kalamaz. Vizenin ya da vize muafiyet hakkının tanıdığı sürenin dolmasından öncce ikamet başvurusu yapılması şarttır. Vize süresi henüz dolmamış olan yabancılar, burada şartları belirtilen ikamet izni türlerinden durumlarına uygun olan ikamet izni türünü seçerek başvuru yapabilir.
 
2- Turizim Kısa Dönem İkamet İzni Genel Şartları
 
Her ikamet türüne özel ayrı şartlar mevcuttur. Tüm ikamet izni türleri için geçerli olan genel şartlar ise şöyledir:
- Türkiye’de kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmek,
- Vize verilemeyecek yabancılardan olmamak ( Madde 7 ve 15 )
- Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak,
- İstenilmesi halinde, vatandaşı olduğu ya da yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak,
- Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek.
 
3- Turizm İkamet İzni / Oturma İzni
 
 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 31/1-e bendi ile düzenlenen Turizm İkamet İzni, Türkiye'de kısa dönem ikamet etmek isteyen yabancıların en sık başvurduğu yolların başında gelmektedir. Yabancının ülkede nerede, ne zaman ve ne süreyle kalacağı gibi seyahat planına ilişkin hususlardaki beyanı değerlendirilir. İlk başvuruda en fazla iki yıllık ikamet izni verilebilir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile; 01.01.2020 tarihinden itibaren turizm amaçlı uzatma başvurularının uygun görülmeyeceği belirtilmiştir.
 
3.1. Turizm İkamet İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?
 
İkamet izni başvuruları online olarak sistem üzerinden gerekli bilgilerin ve belgelerin yüklenmesi ile yapılabilmektedir. Bu başvuru esasında ön başvuru gibi değerlendirilmelidir. Zira asıl değerlendirme, başvuru evraklarının götürüleceği ve yabancının bizzat katılacağı mülakatın yapılması için verilecek randevu günü yapılmaktadır.
 
3.2. Turizm İkamet İzni Başvurusu Ne Kadar Zamanda Sonuçlandırılır?
 
Kanuni düzenleme gereğince başvurular en geç 90 gün içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Fakat online sistem üzerinden yapılacak usulüne uygun başvuru üzerine online olarak düzenlenen başvuru belgesi de Türkiye'de yasal olarak kalma hakkı vermektedir. Bu nedenle başvuru sonuçlanıncaya kadar Türkiye'de ikamet etmek mümkündür.
 
3.3. Turizm İkamet İzni Başvurusu Gerekli Belgeler
 
-İkamet izni başvuru formu (online olarak verilecek olan başvuru formu)
-Pasaportun aslı ve fotokopisi
-Dört adet biyometrik fotoğraf
-Maddi imkana ilişkin beyan ve gerekli görülmesi halinde destekleyici belgeler
-Sağlık sigortası
-İdarenin talebi halinde seyahat planı
-İdarenin talebi halinde konaklanacak yerlere ilişkin bilgi ve belgeler (kira sözleşmesi ya da otel rezervasyon kaydı gibi)
 
3.4. Turizm İkamet İzninin Reddi Halinde Başvuru Yolları
 
İkamet izninin reddi halinde ret kararının yabancıya veya varsa vekiline tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde idare mahkemesinde dava açılması halinde, Göç İdaresi tarafından verilen ret kararının iptalini sağlamak mümkün olabilir.
 
Sonuç
 
Kısa dönem ikamet izni başvuruları, genellikle turizm ikamet izni, aile ikamet izni ya da konut sahibi olanların ikamet izni şeklinde yapılan başvuru türüdür. Kısa dönem ikamet iznine ilişkin gerekli belgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız. Turizm ikamet izni hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.
 
Daha fazla bilgi, hukuki danışmanlık ve sorularınız için Whatsapp hattımızdan veya e-mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 04.01.2021
 
Ecenur Tuncel Uyanık

Av. Ecenur Tuncel Uyanık

Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.