Türk Vatandaşlığının Kazanılması Yolları

 
Türk Vatandaşlığı Kazanma Yolları Genel Bilgilendirme
 
Yabancıların, çeşitli sebeplerle kendi ülkelerinden ayrılarak farklı ülkelerde farklı hayatlar kurmak istedikleri görülmektedir. Özellikle Ortadoğu coğrafyasından bu konuda Türkiye’ye yönelik ciddi talep vardır. Bu yazımızda, Türkiye’de vatandaşlık kazanmanın tüm yollarına, şartlarına ve genel bilgilendirmelere yer verilmiştir.
 
Türk vatandaşlığının kazanılması; yetkili makam kararı ile, evlat edinilme ile, seçme hakkının kullanımı ile ve son olarak doğum ile olmak üzere toplam dört ana başlıkta düzenlenmektedir.
 
Türk Vatandaşlığı Kazanma Yolları
 
  • Türk Vatandaşlığının Yetkili Makam Karar ile Kazanılması
 
Türk vatandaşlığının yetkili makam kararı ile kazanılması dört farklı başlıkta toplanmaktadır. Bunlar genel olarak kazanma, istisnai olarak kazanma, yeniden kazanma ve evlenme yolu ile kazanma şeklinde sıralanır.
 
1- Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanılması
 
Aşağıdaki şartları karşılayanlar Türk vatandaşlığına başvuru hakkı kazanır;
 
-Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak
-Türkiye’de kesintisiz beş yıl yasal ikamet etmek
-Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek
-Geçimi sağlayacak gelir ve mesleğe sahip olmak
-Milli güvenlik ve kamu düzeni için tehdit oluşturmamak
 
2- Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması
 
Milli güvenlik ve kamu düzeni için tehdit oluşturmamak kaydı ile aşağıda sayılan kişiler Türk vatandaşlığına başvuru hakkı kazanır;
 
-Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler,
-6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu, ( Dafa fazla bilgi için tıklayabilirsiniz. )
-Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu,
-Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler,
-Göçmen olarak kabul edilen kişilerdir.
 
3- Türk Vatandaşlığının Yeniden Kazanılması
 
Çıkma Kararı ile Ayrılanlar ve Çocukları
 
-Daha önce iradi olarak çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlar Türkiye’de ikamet şartı aranmaksızın yeniden Türk vatandaşı olabilirler.
-Türk vatandaşlığından çıkma izni alarak ayrılanların çocukları da eğer 18 yaşlarını doldurduktan sonraki üç yıl içerisinde seçme haklarını kullanmamışlarsa bu madde uyarınca ikamet şartı aranmaksızın vatandaşlık başvurusunda bulunabilirler.
-Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 43. Maddesinin atfı ile mülga 403 sayılı Kanun’un 25. Maddesinin a), (ç), (d) ve e bentleri uyarınca uyarınca vatandaşlıktan çıkarılanlar ikamet şartı aranmaksızın vatandaşlık başvurusunda bulunabilirler.
 
Çıkarma Kararı ile Ayrılanlar
 
İdari merciiler tarafından haklarında Türk vatandaşlığından çıkarma kararı verilenler Türkiye’de üç yıl resmi olarak ikamet izni ile veya çalışma izni ile ikamet etmek şartı ile yeniden vatandaşlık başvurusunda bulunabilirler.
 
4- Türk Vatandaşlığının Evlenme Yoluyla Kazanılması
 
-Evlenmek tek başına vatandaşlığın kazanılması için yeterli değildir.
-Üç yıl Türk vatandaşı ile evli kalmak gerekir.
-Evliliğin gerçek bir evlilik olması ve evlilik birliği içinde yaşanması gerekir.
-Üç yılın sonunda vatandaşlık başvuru hakkı doğar.
 
  • Türk Vatandaşlığının Evlat Edinilme Yolu ile Kazanılması
-Evlat edinen Türk vatandaşı olmalıdır.
-Evlat edinilen 18 yaşından küçük olmalı veya 18 yaşından büyük olsa bile kısıtlı veya bağımlı olmalıdır.
-Türkiye’de belli bir süre ikamet etmiş olmak gerekmez.
-Yabancının milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından tehlike teşkil etmemesi gerekir.
 
  • Türk Vatandaşlığının Seçme Hakkı ile Kazanılması
Anne veya babası Türk vatandaşlığından iradi olarak çıktıları için Türk vatandaşlığını kaybedenler ergin olmalarından itibaren üç yıl içerisinde seçme haklarını kullanarak Türk vatandaşı olabilirler.
  • Türk Vatandaşlığının Doğum ile Kazanılması
 
1- Türkiye’de Doğum
 
-Türkiye’de ve resmi evlilik içerisinde doğan çocuğun annesi veya babası Türk vatandaşı ise çocuk da Türk vatandaşlığı kazanır.
-Türkiye’de ve fakat resmi evlilik dışında doğan çocuğun annesi Türk vatandaşı ise çocuk da Türk vatandaşlığı kazanır.
-Türkiye’de ve fakat resmi evlilik dışında doğan çocuğun babası Türk vatandaşı ise baba soybağının tespiti için gerekli hukuki işlemleri ( tanıma, babalık davası gibi ) gerçekleştirirse çocuk Türk vatandaşlığı hakkı kazanır.
-Türkiye’de ve resmi evlilik dışında doğan çocuğun annesi ve babası vatansızsa veya tabii oldukları ülkelerin kanunlarına göre doğan çocuk o ülkelerin vatandaşlığını kazanamıyorsa; çocuk Türk vatandaşlığı hakkı kazanır.
 
2- Yurtdışında Doğum
 
Yurtdışında ve resmi evlilik içerisinde doğan çocuğun annesi veya babası Türk vatandaşı ise çocuk da Türk vatandaşlığı kazanır.
Yurtdışında ve fakat resmi evlilik dışında doğan çocuğun annesi Türk vatandaşı ise çocuk da Türk vatandaşlığı kazanır.
Yurtdışında ve fakat resmi evlilik dışında doğan çocuğun babası Türk vatandaşı ise baba soybağının kurulması için gerekli hukuki işlemleri ( tanıma, babalık davası gibi ) gerçekleştirirse çocuk Türk vatandaşlığı hakkı kazanır.
 
Daha fazla bilgi almak için info@kutelhukuk.com üzerinden mail yolu ile, whatsapp hattından veya telefon numarası üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
 
Kaynakça:
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecenur Tuncel Uyanık

Av. Ecenur Tuncel Uyanık

Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.