Verbis Kaydı Süresi Doldu - Kurum Ceza Kesmeden Önce Bildirim Kararı Aldı

Verbis Kaydı

Kişisel Verilerin Korunması madde 16 hükmü gereğince aşağıda sayılan kişilerin Veri Sorumluları Sicili’ne kaydı zorunlu tutulmuştur.
-Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,
-Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,
-Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları, ( 31.03.2021 tarihinde son kayıt günü )
-Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları. ( 31.03.2021 tarihinde son kayıt günü )
 

Verbis Kaydı Sürelerinin Ertelenmesi

Verbis kaydı için belirlenen son gün, defalarca kez Kurum tarafından ertelenmiş ise de en son bu konuda alınan 23.06.2020 tarih ve 2020/482 sayılı kararı 25.06.2020 tarih ve 31166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu karar ile yukarıda sayılan kişilerin Verbis kaydı son günleri aşağıdaki tarihlerde doldu. Bu tarihlere kadar kayıt olmayanlara Kurum idari para cezası kesebilecekti.
-Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 30.09.2020 tarihinde.
-Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 30.09.2020 tarihinde doldu.
 

Verbis’e Kayıt Olmamak Suç mu? Cezası Ne Kadar?

Verbis’e kayıt olmamak Türk Ceza Kanunu anlamında suç olmamak ile birlikte kabahat olarak düzenlenmiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18/1-ç bendi uyarınca: “Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar, idari para cezası verilir.”
 

Kurum’un İhtarname Gönderme Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 01.10.2020 tarihli ve 2020/760 sayılı kararı ile Verbis’e kayıt olmayan sorumlular hakkında derhal idari para cezası düzenlemek yerine “Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan veri sorumlularına bu durumun bir yazı ile bildirilmesi” yönünde karar almıştır.
 
Kurum bu kararı ile ilgililere hemen ceza kesmek yerine, kayıt yükümlülüklerini yerine getirmeleri için süre vereceklerini bu süre zarfında da kayıt olunmaması halinde ceza yoluna gidileceğini bildirmiştir.
 
Daha fazla bilgi almak için info@kutelhukuk.com üzerinden mail yolu ile, whatsapp hattından veya telefon numarası üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
 
Kaynakça:
 
Ecenur Tuncel Uyanık

Av. Ecenur Tuncel Uyanık

Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.