Verbis Kayıt Süreleri Ertelendi

 

Verbis Nedir?

 
Veri Sorumluları Sicili, veri sorumlularının kaydedildiği, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun gözetiminde Başkanlık tarafından kamuya açık olarak tutulan sicildir.
 

Verbis Kaydı Nedir Kimler Kayıt Olmak Zorunda?

 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 16: “Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır.” şeklinde düzenlenmiştir. Düzenleme gereğince, kural olarak gerçek kişilerin; isim, soyisim, kimlik numarası, cinsiyet, yaş, boy, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri, sağlık bilgileri gibi bilgilerini edinen ve bunları saklayan tüm gerçek ve tüzel kişiler kanun kapsamında kişisel veri işleyen konumunda olup kanunun muhatabı sayılmaktadırlar.
 

Verbis Kaydından İstisna Tutulanlar Kimlerdir?

 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 16/2 “Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir.” şeklinde düzenlenmiştir. Kurul şimdiye dek istisna kapsamında iki önemli karar almış ve aşağıda sayılan kişileri Verbis’e kayıt olma yükümlülüğü dışında tutmuştur:
 
-Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nun 19/07/2018 tarih ve 2018/87 sayılı Kararı ile; yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar;
-Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nun 02/04/2018 Tarihli ve 2018/32 Sayılı Kararı ile aşağıda sayılanlar;
-Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler.
-18/01/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren noterler.
-04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş derneklerden, 20/02/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve 18/10/2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler.
-22/04/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş siyasi partiler.
-19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Avukatlar
-1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler.
 
 

Verbis’e Kayıt Olmamak Suç mu? Cezası Ne Kadar?

 
Verbis’e kayıt olmamak Türk Ceza Kanunu anlamında suç olmamak ile birlikte kabahat olarak düzenlenmiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18/1-ç bendi uyarınca: “Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar, idari para cezası verilir.”
 

Verbis Kayıt Tarihleri Ertelendi

 
Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 23.06.2020 tarih ve 2020/482 sayılı kararı 25.06.2020 tarih ve 31166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt tarihlerinin son günleri ertelendi. Erteleme kararı ile son kayıt tarihleri aşağıdaki şekilde değişti:
 
-Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.06.2020 tarihinden 30.09.2020 tarihine ( 3 ay erteleme )
-Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin30.06.2020 tarihinden 30.09.2020 tarihine ( 3 ay erteleme )
-Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihinden 31.03.2021 tarihine ( 6 ay erteleme )
-Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için için Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2020 tarihinden 31.03.2021 tarihine ( 3 ay erteleme ) ertelenmesine karar verilmiştir.
 

Daha fazla bilgi almak için info@kutelhukuk.com üzerinden mail yolu ile, whatsapp hattından veya telefon numarası üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Ecenur Tuncel Uyanık

Av. Ecenur Tuncel Uyanık

Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.