Youtube'da Kişilik Haklarının veya Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Nedeniyle Bildirim Formu

1- Kişilik Haklarının veya Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali

Daha önceki çeşitli makalelerimizde açıkladığımız üzere, İnternet Kanunu uyarınca, sosyal mecralarda ve internet ortamında kişilik haklarının veya özel hayatın gizliliğinin ihlali nedeniyle, ilgili web sitesindeki içeriğin kaldırılması veya web sitesine erişimin engellenmesi amacıyla Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuru yapılarak bu yönde karar alınabilir. Konu hakkında İnternet Kanunu’nda 29 Temmuz 2020 tarihinde yapılan değişiklik ile sosyal mecraların konuyla ilgili yükümlülüklerinde birtakım düzenlemeler yapılmış ve erişimin engellenmesi kararı verilse bile uygulanması teknik olarak mümkün olmayan bu tür mecralarda da erişimin engellenmesi kararlarının uygulanabilir hale getirilmesi amaçlanmıştır.

2- Youtube’da Kişilik Haklarının veya Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali

Youtube ve elbette Google kişilik haklarının veya özel hayatın gizliliğinin ihlali konularında titiz davranma konusunda özenli davranan kurumsal mecralardır. Bu kapsamda çeşitli kanuni yükümlülüklerinin yanında, kurumsal iç mekanizmalarını çalıştırarak da bu tür ihlallerin önüne geçmeyi hedeflemektedirler. Youtube’un bu kapsamda yürürlüğe koyduğu bir uygulamadan bahsetmek istiyoruz.

Youtube 5651 Sayılı İnternet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 7253 sayılı Kanunun 6. Maddesi ile İnternet Kanunu’na eklenen EK Madde 4 ile içerik üreticileri tarafından gerçekleştirilebilecek hak ihlallerini önlemek amacıyla üçüncü kişiler tarafından yapılacak ihlal bildirim şikayetlerini 48 saat içinde cevaplandırmak zorundadır. Bunun yanında, bahsi geçen Kanunun Geçici Madde 5 hükmü ile bu yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için gerekli altyapı çalışmalarını üç ay içinde yürürlüğe sokmak zorundaydı. Youtube bu konudaki çalışmalarını tamamladı ve kişilik hakları veya özel hayatın gizliliğinin ihlali bildirim formunu Youtube sistemine bunu entegre etti.

2.1. Youtube Kişilik Hakkı İhlali Bildirim Şikayet Formu

Haklarının ihlal edildiğini düşünenler, Youtube’da faaliyet gösteren bir kanal veya video içeriği nedeniyle kişilik haklarının saldırıya uğradığı gerekçesi ile Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuruda bulunabilecekleri gibi, Youtube’un bu linkte yer alan formunu kullanarak doğrudan Youtube ile iletişime geçebilir ve ilgili içeriğin kaldırılmasını talep edebilir. Bu başvuruda ihlal edildiği iddia edilen kişilik haklarınız şu şekilde listelenmektedir: i. Tam yasal adınız, ii. Fotoğrafınız, iii. Sesiniz, iv. Ticari ünvanınız, v. Diğer.

Yukarıda sayılan unsurlardan hangisinin veya hangilerinin ihlal edildiğini / izinsiz kullanıldığını iddia ediyorsanız bunlardan birini veya birden fazlasını seçerek bildirimde bulunabilirsiniz. Ardından bu içeriğin / videonun, kişilik hakkınızı nasıl ihlal ettiğini ve bunun yasa ile nasıl korunduğunu açıklamanız beklenmektedir. Bu açıklamanın kapsamı ve hukuki değeri, başvurunuzun olumlu sonuçlanmasına doğrudan etki edecektir.

2.2. Youtube Kişilik Hakkı İhlali Bildiriminde Mahkeme Kararının Varlığı

Bahsi geçen formun doldurulmasının ardından alt bölümde, başvuruyla ilgili URL’nin engellenmesine yönelik mahkeme kararınızın olup olmadığı sorulmaktadır. Şayet Sulh Ceza Hakimliği’nce verilmiş bir erişim engeli kararı mevcutsa, başvurunuz yüksek ihtimalle kabul edilecek ve ilgili video askıya alınacak ve yayından kaldırılacaktır. Mahkeme kararı olmadan yapılan başvuruların da Youtube tarafından incelenebilecek ve karara bağlanabilecektir. Fakat bu noktada Youtube’un mahkeme gibi hareket edip, ihlalin niteliğini ve ağırlığını değerlendirme gibi bir yükümlülüğü olmadığını yalnızca açık hak ihlallerinde Kanun gereği harekete geçeceğini ifade etmek yanlış olmaz.

2.3. Youtube Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Bildirim Şikayet Formu

Yine bu formdan, bu kez kişilik hakkını değil, özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini belirten bölümü seçerek formu doldurabilir ve bildirimde bulunabilirsiniz. Youtube, İnternet Kanunu gereği sosyal ağ sağlayıcı sıfatıyla hareket etmektedir. Sosyal ağ sağlayıcılar, kendilerine iletilen başvuruları 48 saat içerisinde olumlu veya olumsuz cevaplandırmak zorundadır. Başvurunun reddedilmesi halinde bu karar ilgilisine gerekçeli olarak bildirilir. Süresi içerisinde cevap verme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde sosyal ağ sağlayıcıya 5 milyon TL idari para cezası verilir.

2.4. Erişimin Engellenmesi Kararı ile Youtube’a Başvurunun Sonuçları

5651 Sayılı İnternet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 7253 sayılı Kanunun 6. Maddesi ile İnternet Kanunu’na eklenen EK Madde 4 ile Youtube ve diğer sosyal mecraların mahkeme kararlarını uygulamaması halinde karşılaşacakları yaptırım düzenlenmektedir. Buna göre, Sulh Ceza Hakimliğince kişilik hakkı ihlali veya özel hayatın gizliliğinin ihlali kararı verilmiş ve bu karar Youtube’a bahsi geçen form aracılığıyla veya mahkemece sunulmuşsa, Youtube bu içeriği 24 saat içinde kaldırmakla yükümlüdür. Aksi halde hakları ihlal edilenlerin uğradığı maddi ve manevi zarar Youtube’a karşı açılacak tazminat davası ile talep edilebilecektir.

Sonuç Olarak

Youtube, üçüncü kişilerin kişilik haklarını ve özel hayatının gizliliğini korur ve bunun için gerekli özeni gösterir. Bunun için kullanıcılarının / içerik üreticilerinin video ve diğer içeriklerini, başvuru halinde inceler ve hak ihlali mevcutsa içeriği yayından kaldırır. Bu ideal süreç her koşulda böyle çalışmayabilir. Bunun için İnternet Kanunu’nda yapılan değişiklik ile Youtube’un hak ihlalleri karşısındaki özensiz davranma ihtimali yaptırıma bağlanmıştır. Youtube, mahkeme kararı olmadan kendisine yapılan başvuruları 48 saat içinde cevaplamak zorundadır. Hak ihlalinin bulunmadığı kararı verirse bu karar gerekçeli olmak zorundadır. Aksi davranış halinde her başvuru için 5 milyon TL idari para cezası düzenlenecektir. Ayrıca Youtube, mahkemece alınmış karar ile yapılan kişilik hakkı veya özel hayatın gizliliği ihlali başvurularında da 24 saat içinde içeriği yayından kaldırmak zorundadır. Aksi halde ilgili kişilerin zararını tazminle yükümlü kılınmıştır. Böylece Youtube'a, doğrudan başvurma imkanı getirilmiş ve kişilik hakkı veya özel hayatın gizliliği ihlallerinin önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

Daha fazla bilgi, hukuki danışmanlık ve sorularınız için Whatsapp hattımızdan veya mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 14.06.2021

 

Ecenur Tuncel Uyanık

Av. Ecenur Tuncel Uyanık

Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.